REGLAMENT CAMINADA

Aquesta caminada és una marxa a peu i caminant, excursionista, no competitiva, on preval el repte personal i de superació del participant, així com la germanor i solidaritat entre participants.

         Tots participants  han de recollir  obligatòriament  el xip identificatiu personal a la sortida, portar-lo durant tota la caminada  i retornar-lo a l’ arribada.

1.     L’organització  considera que el sol fet d’ inscriure’s a la caminada significa que el participant  disposa d’ un nivell de condició física  i salut suficient  per afrontar la prova i que per tant, participa a la caminada sota  la seva responsabilitat i pel seu compte i risc, a mes de vetllar per la seva integritat física durant tot el recorregut de la caminada

2.     L’Entitat organitzadora, organitzadors i voluntaris  declinen  tota responsabilitat i  no es faran  responsable dels accidents, lesions o danys  que puguin ocasionar o produir els participants de la caminada, però si que  vetllaran  per tal d’ evitar-los.

3.     Tots els participants que  disposin de llicencia federativa o  assegurança  corresponent,  poden  sol·licitar explícitament la devolució d’ un 1 €.  a  l’ arribada.

4.     Els participants que vulguin abandonar la caminada ho han de notificar obligatòriament  a qualsevol membre de l’ organització.

5.     L’ itinerari serà totalment senyalitzat amb marques. El recorregut s’ha de fer per el traçat senyalitzat. Per aquest motiu s’ establiran els controls  que es considerin adients. L’ itinerari ha estat preparat únicament i exclusivament per aquesta caminada i restarà solament marcat per aquesta. Es retiraran les marques només passar l’ últim participant. Bona part del recorregut son finques privades per les quals nomes hi ha autorització per passar en aquesta caminada.

6.     Els participants hauran de seguir obligatòriament  les indicacions donades per qualsevol membre de l’ organització.

7.     S’ ha de tenir  un respecte absolut  per les normes esportives i cíviques  més essencials de companyonia, de respecte a la natura i a les propietats, masies, i conreus per on passi la caminada.  Es prohibeix mostrar un comportament agressiu o insultant amb qualsevol persona ja sigui de l’ organització, altres participants o públic  en general.

8.      Recordeu, respecteu i conserveu la natura dels espais per on passareu, les propietats,  les masies i conreus.

9.     No embruteu. Dipositeu les deixalles als contenidors adients.

10.   Portar animals a la caminada implica que es fa responsable de qualsevol accident o acte que pugi ocasionar. Caldrà portar-los lligats en tot moment.

11.   Es recomana portar roba i calçat adequat per a camins de muntanya.

12.   El fet d’ inscriure’s a la caminada representa el coneixement i  l’ acceptació total d’ aquest reglament. L’ incompliment d’ aquest reglament serà motiu de desqualificació i expulsió.  L’ organització es reserva el dret d’ admissió abans de la caminada i d’ expulsió durant la caminada si ho considera oportú.

13.   Es obligatori conservar aquest document fins a la finalització  de la caminada.

14.   El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la caminada, si bé l’ organització podrà suspendre-la si ho considera oportú.

15.    Es cas de qualsevol problema o  incidència durant  i referent a la caminada es pot comunicar als  telèfons:

687965902  //////   674220200  ///////   676633381

Per qualsevol incident greu trucar  emergències tel. 112

CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran tractades per LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS, amb CIF G-63597538 i domicili a PLAÇA DE LA VILA, S/N (08593) TAGAMANENT.

Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. A la nostre entitat tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de participar en les activitats esportives i de lleure que promou la nostre entitat i realitzar les tasques administratives que siguin necessàries. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com associat i/o usuari de l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i prescripció de les responsabilitats. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.  L’informem que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. En aquest sentit, en tot moment vostè disposarà del dret a revocar el consentiment atorgat mitjançant la present clàusula. L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Finalment, l’informem que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment. CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de LES GUILLES, JUNTS PELS CAMINS, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.

Autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.

No autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.